Best online educational material of the year!

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har – i samarbejde med Falihos og HistorieOnline – kåret vinderen af den nyindstiftede pris ‘Årets bedste gratis online undervisningsmateriale i historie’. I et skarpt felt blev det ‘Skole200’ der overbeviste dommerkomiteen med et formidabelt online undervisningsunivers. Computopic har udviklet det online planlægningsskema til Skole200, som har vundet stor anerkendelse.

Pædagogisk udviklingskonsulent Tina Krogh udtaler: "Det online planlægningsskema, der er udarbejdet i forbindelse med Skole200 er et fantastisk værktøj. Planlægningsværktøjet har taget lærerne med storm, og de har været super glade for at bruge det. Flere har i evalueringen beskrevet det som bl.a., genialt, let at bruge, super brugervenligt, let overskueligt, lige hvad vi har brug for, godt gennemtænkt... - og det har sat tanker i gang på skolerne omkring, hvordan dette også kunne benyttes til teamplanlægning, skemaudarbejdelse til eleverne m.m. Keep it simple har været mottoet, da jeg sammen med Computopic udarbejdede idéen til dette skema. Vi er rigtig glade for, at lærerne har kunnet se værdien i et planlægningsværktøj og har fundet det anvendeligt og brugervenligt." Educational development consultant Tina Krogh says: "The online planning scheme developed in connection with Skole200 is am amazing tool. The planning scheme has taken teachers by storm, and they have been very happy using it. In the evaluation several have described it as, e.g., ingenious, easy to use, very user-friendly, easily manageable, just what we need, well thought out ... - and it has stirred minds at the schools about how this might used for team planning, scheme planning for pupils etc. The motto was Keep it simple when I developed the idea for this form along with Computopic. We are really happy that the teachers were able to see the value in a planning tool and have found it useful and user-friendly."

The grounds for naming Skole200 the winner reads "Skole200 is a cornucopia of opportunities for creating education that actively engages students, and stands as an innovative example of what online material can do. Skole200 differs from other current online pages by the kaleidoscopic structure that creates dynamics and provides ample opportunity for immersion as well as experience. Combined this facilitates students' historical consciousness - even interdisciplinary. The experience is seamless and rethinks mediation by including elements such as user involvement, sharing via social media, responsive design for mobile devices and online planning tool for teachers".

Best regards, Computopic

en_GBEnglish (UK)